Triển khai thực hiện Nghị định 97/2017/NĐ-CP trong toàn ngành Hải quan

(HQ Online)- Để thực hiện có hiệu quả Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định 97), Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.


pha cafe capuchino khong can may|
may pha cafe gia bao nhieu|
may pha cafe tu dong|
may xay cafe hat|
máy xay cafe hạt|
mua may xay cafe o dau|

Người nộp thuế, người khai hải quan tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: H.Nụ

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; giao quyền xử phạt; thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn của cấp phó; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính; xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm; xác định thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc; vấn đề gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền phạt; xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu; mẫu biên bản và quyết định  sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính; chế độ báo cáo thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức CBCC trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 97. Công khai, tuyên truyền phổ biến về nội dung của Nghị định 97 cho người khai hải quan, người nộp thuế biết, thực hiện.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị trong việc sử dụng các mẫu biên bản, quyết định và thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan.

Theo đó, các đơn vị sử dụng các mẫu biên bản và quyết định được ban hành kèm theo Nghị định 97 thay cho các mẫu biên bản và quyết định ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính (gọi tắt Thông tư 155).

Cụ thể, đối với các mẫu biên bản, quyết định và mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 155 mà không có trong phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 97 thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư 155.

Đối với mẫu biên bản vi phạm hành chính, trường hợp các đơn vị còn mẫu biên bản vi phạm hành chính được cấp phát thì sẽ tiếp tục sử dụng mẫu biên bản này. Trường hợp các đơn vị đã sử dụng hết mẫu biên bản được cấp pháp hoặc trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực khác thì các đơn vị tự soạn thảo và in trực tiếp từ mát tính để sử dụng theo mẫu Tổng cục Hải quan gửi kèm.

Đối với mẫu biên bản khác, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị tự tạo lập các mẫu trên máy tính để sử dụng.

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, trường hợp căn cứ Luật Quản lý thuế để lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan thì các đơn vị căn cứ Luật Quản lý thuế để bổ sung, sửa đổi tên các loại biên bản, quyết định đó và bổ sung căn cứ lập biên bản và ban hành quyết định.

Bài Viết Liên Quan