PVChem – Tech

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem), tiền thân là Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) được thành lập ngày 8/3/1990-là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất dung dịch khoan/hóa phẩm dầu khí.

 Ngoài dịch vụ cốt lõi là hóa kỹ thuật/dung dịch khoan, đến nay, PVChem đã phát triển đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực dịch vụ – kinh doanh – sản xuất; cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí (tìm kiếm, thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu…) và các ngành công nghiệp khác.

Trong 30 năm qua, PVChem đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh,từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Theo Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, PVChem đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình từ 10-15%/năm cho giai đoạn từ 2016 – 2025 và 15-20%/năm cho giai đoạn 2026 – 2035.

1. Lĩnh vực dịch vụ

1.1. Dịch vụ dung dịch khoan

  • Giai đoạn 2020 – 2025: Duy trì và phát triển tối thiểu 70% thị phần dịch vụ dung dịch khoan trong nước;
  • Giai đoạn 2026 – 2030: định hướng đến năm 2035: Cung cấp nhân lực và dịch vụ chất lượng cao ra nước ngoài.
1.2. Dịch vụ công nghiệp
  • Giai đoạn 2020 – 2025:
   – Mục tiêu tăng trưởng doanh thu: 15%/năm;
– Mục tiêu lợi nhuận/vốn: 15-20%/năm;
– Triển khai dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí: xử lý giếng, hoàn thiện giếng xử lý loại trừ lắng đọng vô cơ, lắng đọng hữu cơ trong cần khai thác, hệ thống thiết bị bề mặt, xử lý trong vận chuyển dầu khí và tăng cường thu hồi dầu (EOR);
– Triển khai dịch vụ kỹ thuật cho khâu sau: mở rộng, phát triển trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khâu sau của ngành dầu khí bao gồm: dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa các công trình dầu khí, dịch vụ chống ăn mòn, dịch vụ hóa kỹ thuật, dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường, dịch vụ làm sạch bằng nước áp lực cao; dịch vụ hóa kỹ thuật; dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và phục hồi các thiết bị quay…
– Trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực chống ăn mòn, gia tăng tuổi thọ công trình và O&M;
– Phấn đấu trở thành đơn vị thuộc Top 3 cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng các công trình dầu khí tại Việt Nam;
– Phấn đấu thuộc Top 5 các công ty cung cấp dịch vụ môi trường uy tín tại Việt Nam, trong đó tập trung vào các dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) các trạm nước thải, cung cấp các tư vấn về quản lý môi trường;
– Phát triển dịch vụ hóa, kỹ thuật khâu sau cho lĩnh vực lọc hóa dầu và công nghiệp;
– Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, phát triển quy mô và hiệu quả các hoạt động.
  • Giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035:
   – Xác định các dịch vụ và thị trường mục tiêu để thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ, xuất khẩu dịch vụ ra các nước trong khu vực Đông Nam Á;
– Tiếp tục phát triển, mở rộng các dịch vụ khâu sau, trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ lĩnh vực khâu sau trong ngành dầu khí;
– Duy trì dịch vụ kỹ thuật trong chuỗi giá trị ngành dầu khí;
– Tìm kiếm cơ hội đầu tư sang các lĩnh vực công nghiệp khác.2. Lĩnh vực kinh doanh

  • Giai đoạn 2020 – 2025:
   – Mục tiêu lợi nhuận/vốn: 10-12%/năm;
– Kinh doanh hóa chất khoan, khai thác, lọc hóa dầu: Duy trì và gia tăng thị phần, phát triển thêm khách hàng mới;
– Kinh doanh hóa chất công nghiệp khác: Phát triển kinh doanh hóa chất cho ngành điện và các ngành công nghiệp khác và cung cấp các sản phẩm dân dụng;
  • Giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035:
   – Mục tiêu lợi nhuận/vốn: 10-12%/năm;
– Duy trì thị phần và các khách hàng hiện có trong các mảng kinh doanh hóa chất khoan, khai thác, lọc hóa dầu; bám sát kế hoạch phát triển các dự án dầu khí để phát triển thêm các khách hàng mới;
– Xây dựng nền móng về hệ thống cung ứng, đội ngũ nhân sự đảm bảo khả năng phát triển kinh doanh cung cấp hóa chất dung dịch khoan cho các chiến dịch khoan cả trong và ngoài nước;
– Mở rộng việc cung cấp sản phẩm hóa chất có thế mạnh ra khu vực Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Thailand,…).3. Lĩnh vực sản xuất

  • Giai đoạn 2020 – 2025:
  – Mục tiêu sản xuất bình quân đạt mức 28.000 tấn/năm bao gồm các sản phẩm chính sau: Xi măng G, bentonite, khí hydro và hơi, oxy già, nhựa đường biến tính (bitumen), CO2… phục vụ khoan khai thác dầu khí và cung cấp cho các nhà máy lọc hóa dầu cũng như các ngành công nghiệp khác;
– Sản phẩm sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế;
– Đầu tư nghiên cứu và sản xuất thương mại một số sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035:
  – Duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng 5-10%/năm đối với các sản phẩm truyền thống, phát huy tối đa công suất nhà máy;
– Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác như: xúc tác, nhựa DOTP, nhựa PS, H2SO4, CaCl2, Keo UF, hóa chất, dung môi, Soda (NaHCO3)…;
– Nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm hóa chất dầu khí, xúc tác với quy mô lớn, khác biệt đáp ứng tăng trưởng bền vững.
Website: pvchem.com.vn

Bài Viết Liên Quan