Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ là một phần không thể tách rời trong chuỗi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận vận tải. Công ty ĐẠI AN chúng tôi cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và thuê nguyên chuyến.

Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:

  • Bốc xếp và sắp đặt hàng.
  • Giao nhận vận tải hàng trọn gói.
  • Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.
  • Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.
  • Vận chuyển hàng quá cảnh.
  • Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu
  • Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập.

Lưu kho và phân phối hàng hoá

Bài Viết Liên Quan