Công ty cổ phần MIZA

Công ty cổ phần MIZA được thành lập vào ngày 02/12/2010.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105028958. Do sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp.

Ngành nghề kinh doanh chính trong giấy phép đăng ký kinh doanh:

– Sản xuất, tái chế giấy các loại

– Xử lý, tiêu hủy rác thải độc hại

– Tái chế phế liệu

– Xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác

– Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

– Các ngành nghề khác

Hiện tại công ty đang chú trọng vào ngành nghề chính là tái chế giấy thải để sản xuất ra sản phẩm giấy bao bì, bao gói cung cấp cho các nhà máy bao bì cả nước. Đây là một trong những ngành được nhà nước khuyến khích do giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, tái chế rác thải (giấy vụn các loại) để tạo ra sản phẩm tái sử dụng cho sản xuất và tiêu dùng.

Ngày 29/07/2015, hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Miza đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Năm 2015-2016 Công ty Cổ Phần MIZA đầu tư mở rộng dây chuyền tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì, bao gói chất lượng cao, công suất: 25.000 tấn/năm nâng công suất nhà máy lên 32.500 tấn/năm.

Ngày 22/01/2018, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. Điều này càng khẳng định sự quyết tâm và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của MIZA.

Ngày 25/10/2015, hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Miza đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Website: www.miza.vn

Bài Viết Liên Quan