10 quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

2022-11-19 09:00

Trong những năm gần đây, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… là những nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

vanchuyenquoctedaitransjsc

Bài Viết Liên Quan