TP.HCM: Xây dựng Kho bạc điện tử

(HQ Online)- Giảm dần thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến… tiến tới Kho bạc điện tử. Đó là một trong những nội dung  vừa được  UBND TP.HCM chỉ đạo đối với Kho bạc nhà nước TP.HCM.

 


may pha cafe tu dong|
máy xay hạt cafe|
máy xay cafe mini|
máy ép cafe|
máy pha cà phê|
máy xay hạt|

Giao dịch tại Kho bạc nhà nước TP.HCM

Kho bạc nhà nước TP.HCM được giao chủ trì triển khai các đề án: Hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng mua hàng trong chi tiêu công của các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước… tiến tới xây dựng Kho bạc Nhà nước TP.HCM trở thành Kho bạc nhà nước điện tử.

Đồng thời, Kho bạc nhà nước TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM trong quý 1/2018 triển khai kế hoạch về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ngành nội chính, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến theo đúng lộ trình triển khai của Kho bạc nhà nước Việt Nam.

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM Vũ Hoài Nam, năm 2017, doanh số thanh toán qua ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đạt trên 785.000 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước thành phố tiếp tục ứng dụng thể tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công, triển khai diện rộng thu thuế qua máy chấp nhận thẻ POS với ngân hàng thương mại, hiện tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM và 22 đơn vị Kho bạc quận, huyện đã lắp đặt 27 máy chấp nhận thẻ.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, năm 2018, Kho bạc Nhà nước TP.HCM sẽ kiên quyết từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không được phép chi bằng tiền mặt, các khoản thanh toán cá nhân bằng tiền mặt cho các đối tượng bắt buộc thực hiện thanh toán qua tài khoản, phấn đấu giảm 17% so với năm 2017 số thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo, các đơn vị trên địa bàn TP.HCM cần đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện giao dịch điện tử nhằm hạn chế tối đa những sai phạm không đáng có trong công tác quản lý tài chính. Tất cả các giao dịch phải thực hiện trực tuyến, TP.HCM phải đi đầu trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài Viết Liên Quan