Phấn đấu giảm khiếu nại liên quan đến kiểm tra sau thông quan

(HQ Online)- Đây là một trong những mục tiêu quan trọng vừa được lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương nghiêm túc thực hiện.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Theo đó, để giảm thiểu khiếu nại trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 5811/TCHQ-KTSTQ yêu cầu các cục hải quan địa phương tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan giải quyết khiếu nại/ tố cáo theo đúng quy định tại Luật Hải quan, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mặt khác, các đơn vị thực hiện chặt chẽ những yêu cầu xác minh, cung cấp thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp cụ thể liên quan đến công tác giá, mã số phức tạp, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị phải tiến hành xem xét đúng hướng dẫn, quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tránh tranh chấp dẫn đến tình trạng giảm hiệu quả giải quyết khiếu nại.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục trưởng các cục hải quan địa phương có trách nhiệm quán triệt, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định pháp luật và các hướng dẫn tại công văn này.

Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu đề ra liên quan đến công tác kiểm tra sau thông quan trong năm 2017, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chấn chỉnh về việc kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp trọng điểm đối với một số cục hải quan địa phương lớn, đồng thời, tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các cục hải quan: TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Năm 2017, lãnh đạo Tổng cục đã phê duyệt giao toàn lực lượng Kiểm tra sau thông quan phấn đấu đạt tối thiểu 1.240 cuộc (tại trụ sở người khai hải quan) và đạt số thực thu NSNN qua hoạt động KTSTQ đạt tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/7, toàn lực đã thực hiện 4.991 cuộc kiểm tra, trong đó có 4.365 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan, 626 cuộc tại trụ sở người khai hải quan. Tổng số tiền thuế ấn định và phạt là 1.165,3 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách nhà nước 1.034,3 tỷ đồng.

Trong đó nổi bật một số đơn vị có số thu lớn: Cục KTSTQ, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh…

Bài Viết Liên Quan