Nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện.

3335_IMG_1196

CBCC Cục Hải quan Hà Nội thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Theo đó, các đơn vị rà soát và thông báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư thực hiện khai, nộp bổ sung C/O theo quy định.

Thực hiện tiếp nhận nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thực hiện kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, kiểm tra C/O; trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2020, nếu doanh nghiệp nộp bổ sung C/O trong thời hạn còn hiệu lực của C/O thì xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến nộp bổ sung CO đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

Nội dung hướng dẫn trên của Tổng cục tiếp theo công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2020.

Bài Viết Liên Quan