Hải quan Hà Nội kiểm soát chặt chẽ hồ sơ miễn thuế để chống thất thu

(HQ Online)- Việc kiểm tra các hồ sơ miễn thuế hàng hoá NK của đối tượng ưu đãi đầu tư, hàng hoá miễn thuế theo các hiệp định, điều ước quốc tế, hàng hoá NK để sản xuất XK phải được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất. Qua đó, đơn vị có thể đánh giá những rủi ro về công tác miễn thuế nhằm phát hiện những sai sót để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.


may pha cafe tu dong|
máy xay hạt cafe|
máy xay cafe mini|
máy ép cafe|
máy pha cà phê|
máy xay hạt|

Hải quan Hà Nội kiểm soát chặt chẽ hồ sơ miễn thuế để chống thất thu. Ảnh: N.Linh

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan Hà Nội nhằm triển khai các giải pháp để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cần xây dựng mô hình, bố trí lực lượng để thực hiện công tác tham vấn giá; khắc phục tình trạng bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng nghi vấn về giá trị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác tham vấn, kiểm trra sau thông quan.

Một trong những vấn đề công tác kiểm tra sau thông quan cần chú trọng đó là tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng thuộc luồng Xanh; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với các hồ sơ hải quan phát sinh tại chi cục hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hoá được thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc trên cở áp dụng quản lý rủi ro…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan rà soát các địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung, cảng nội địa do đơn vị này quản lý, nếu địa điểm nào không đáp ứng đủ điều kiện quản lý thì không cho phép vận chuyển hàng hoá về để kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc đưa về để làm tiếp thủ tục hải quan. Trường hợp cần thiết thì làm việc trực tiếp với các DN kinh doanh địa điểm kiểm tra, cảng nội địa để xây dựng lộ trình, kế hoạch hoàn thiện các điều kiện trước khi ra quyết định xử lý. Thời hạn hoàn thành trước 1/4/2018.

Cùng với các giải pháp trên, công tác quản lý rủi ro cũng cần trú trọng thông qua việc phối hợp với Cục Quản lý rủi ro để rà soát, lập danh sách, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro đối với các DN có kim ngạch và số thu lớn trên địa bàn; nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tuân thủ, giảm hạng rủi ro đối với các DN rủi ro do thiếu thông tin hồ sơ DN hoặc vi phạm (lỗi) do thiếu kiến thức, năng lực tham gia hoạt động hải quan…

Bên cạnh các giải pháp trên, công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN vẫn tiếp tục triển khai theo nhiều hình thức mới. Chẳng hạn như nắm tình hình hoạt động của DN trên địa bàn, tổ chức làm việc với nhóm DN, tạo mối quan hệ với các cơ quan quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn để đánh giá khả năng thu, những khó khăn, vướng mắc của DN để xử lý kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn choDN; đồng thời kết hợp tuyên truyền triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của DN có số nộp NSNN lớn để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; thường xuyên trao đổi thông tin với người đại diện của DN.

Bài Viết Liên Quan