11 tháng năm 2022. Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD.

2022-12-05 08:58

Hà Nội (TTXVN 1/12) 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,6 tỷ USD.

vanchuyenquocte_daitransjsc

Bài Viết Liên Quan