Vướng mắc về “cửa khẩu nhập” trong Quyết định 15 sẽ được tháo gỡ

Những vướng mắc liên quan đến thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (áp dụng từ 1/7/2017) đang được Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ. Trong đề xuất của Tổng cục Hải quan đã giải thích cụ thể về cụm từ “cửa khẩu nhập”- vấn đề gây ra vướng mắc cho cả cơ quan Hải quan và DN.


cách pha chế các loại cafe|
ly cafe ngon|
cách pha cafe mocha|
cách pha cafe bằng máy|
cách rang xay cafe|
caphe capuchino|

Hàng hóa bị ách tắc tại một số cảng thuộc TP.HCM do vướng mắc trong thực hiện Quyết định 15/QĐ-TTg.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg quy định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được ban hành trên cơ sở Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng nhập khẩu có độ rủi ro cao trong việc thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, hoặc không khuyến khích nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến quy định về cửa khẩu nhập do hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể (là nơi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải hay là nơi hàng hóa được vận chuyển đến theo chứng từ vận tải).

Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Tờ trình báo cáo Bộ Tài chính, trong đó có đề xuất xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định 15/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề xuất cho phép các lô hàng có cảng đích ghi trên vận đơn là cảng biển, cảng hàng không được chuyển cửa khẩu; trường hợp cảng đích ghi trên vận đơn là ICD thì không được thực hiện chuyển cửa khẩu.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện, cửa khẩu nhập được giải thích cụ thể như sau:

Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng đích ghi trên vận đơn là cảng biển, cảng hàng không;

Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới;

Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.”

Riêng bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2011 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính thì địa điểm này được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về ICD Phước Long để làm thủ tục nhập khẩu.

Bài Viết Liên Quan