Kiểm hóa lô hàng tại cảng Lạch Huyện

Kiểm hóa là gì? – Là kiểm tra thực tế hàng hóa xem có đúng như khai báo trên tờ khai hải quan hay không.
Tại sao lại bị kiểm hóa?
1. Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu trong quá trình khai tờ khai, lấy kết quả phân luồng là luồng đỏ, lô hàng buộc phải kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa
2. Trong thông quan: hải quan có nghi ngờ về: tên hàng, nhãn hiệu, model, số lượng, đơn giá, mã HS, thuế suất của hàng hóa, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình làm thủ tục hải quan có quyền yêu cầu kểm tra thực tế hàng hóa dù tờ khai là luồng xanh hoặc vàng
3. Hàng hóa không thuộc đối tượng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa
4. Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
z3586330952350_b9f2d43588b0bbf83536f4e8ddc0afdb z3586331024345_b6d34a2aed2b60ac265332ac674cbafd
z3586330984982_37b2917b2073b036e23ea5f4842a2a69 z3586330990962_65a13414a819f001cda44c07e4c414ff
z3586331008543_82efc86b4972ae0bb23327058e234d25 z3586331009340_b8d7e3dc9eb3c6e276d1c3ccd18dcee7
z3586331032432_9a88b9c593785b3af87d082672741f4c

Bài Viết Liên Quan