7 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 32 tỷ USD

2022-08-09 10:36
Trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước 32,3 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 2 tỷ USD là cà phê, gạo, tôm và sản phẩm gỗ.

2022-8-3-vn-xk-nong-lam-thuy-t7_03_ngoc

Bài Viết Liên Quan