TRUNG QUỐC SỬA ĐỔI HS CODE, NHIỀU MÃ HS TRONG BIỂU THUẾ VN KHÔNG THỂ XUẤT C/O FORM E.

Theo “Kế hoạch điều chỉnh thuế quan năm 2022″ của Trung Quốc, thuế xuất nhập khẩu của một số mặt hàng sẽ được điều chỉnh từ ngày 01/01/2022. Biểu thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được điều chỉnh đồng thời với bản sửa đổi năm 2022 của “Hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa” (HS CODE) theo nhu cầu của nước họ.
“Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” (HS CODE) chia hàng hóa thành 21 phần. Lần sửa đổi này chỉ có phần thứ 8 (sản phẩm da), phần thứ 12 (giày và mũ) và phần thứ 19 (vũ khí và đạn dược) KHÔNG sửa đổi.
Những phần có tương đối nhiều nội dung được sửa đổi gồm: phần thứ 16 (sản phẩm cơ điện) sửa đổi 52 nhóm (chiếm 14,8% tổng số nhóm sửa đổi), phần thứ 6 (sản phẩm hóa chất) sửa đổi 47 nhóm (chiếm 13,4%), phần thứ 01 (sản phẩm từ động vật), phần thứ 9 (gỗ và sản phẩm từ gỗ) đều sửa 31 nhóm (chiếm 8,8%).
Các chương được bổ sung nhiều nhất gồm:
– Chương 85 được bổ sung nhiều nhất, 129 mã được bổ sung, chiếm 12%
– Chương 44, có 107 mã mới, chiếm 10%.
– Chương 84, có 84 mã mới, chiếm 7,9%
– Chương 29, có 83 mã mới, chiếm 7,8%
– Chương 87, có 75 mã mới, chiếm 7%
Bên cạnh đó, Hệ thống hài hòa” bản sửa đổi đã xóa 656 mã 10 chữ số. Trong đó:
– Chương 29 bị xóa nhiều nhất, có 93 mã bị xóa, chiếm 14%
– Chương 85, có 58 số thuế bị xóa, chiếm 8,8%.
– Chương 44, có 56 mã bị, chiếm 8,5%
– Chương 38, có 45 mã bị xóa, chiếm 6,8%
*** Đặc điểm của bản sửa đổi này
1. Các sửa đổi này được thực hiện để đáp ứng sự phát triển của công nghệ mới và nhu cầu thương mại của sản phẩm mới
VD: Các mặt hàng được bổ sung thêm như: thuốc lá loại mới (mục 24.04), mô-đun màn hình phẳng (mục 85.24), máy bay không người lái (mục 88.06), v.v.
2. Những sửa đổi được thực hiện để đáp ứng những thay đổi của phát triển công nghiệp và thương mại
VD: Điều chỉnh cấu trúc mặt hàng, chẳng hạn như: sợi thủy tinh và các sản phẩm của nó (mục 70.19), máy rèn và máy ép để gia công kim loại (mục 84.62), v.v.
3. Các sửa đổi được thực hiện nhằm đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về các vấn đề an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe
4. Các sửa đổi được thực hiện để đáp ứng nhu cầu đơn giản hóa và tối ưu hóa cấu trúc thư mục của “Hệ thống hài hòa”
VD: Các mặt hàng và phân nhóm có khối lượng thương mại thấp sẽ bị xóa, chẳng hạn như: cadimi và các sản phẩm của nó (nhóm 81.07), quả địa cầu và hành tinh (phân nhóm 4905.10), pin lưu trữ niken-sắt (phân nhóm 8507.40), máy trả lời điện thoại (phân nhóm 8519.30) v.v…
5. Các sửa đổi được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn “Hệ thống hài hòa”

Link: 2022 MÃ HS THAY ĐỔI 商品编码更新表 ( doc google ) & 2022 MÃ HS THAY ĐỔI 商品编码更新表 ( Media Fire )

Bài Viết Liên Quan