Thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu

2022-07-15 11:41

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các doanh nghiệp/cá nhân nhập khẩu như sau:

1. Chi cục sẽ không thực hiện tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và hồ sơ nộp trực tiếp tại Chi cục kể từ ngày ban hành thông báo này.

2. Các doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu miễn kiểm tra đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

CCĐLCL về miễn KTCL hh nhóm 2

 

Bài Viết Liên Quan