Lô hàng hơn 3 tháng chưa được thông quan do… kiểm tra chuyên ngành

(HQ Online)- Mặc dù, trong các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ thời gian cơ quan kiểm tra chuyên ngành cần thông báo kết quả kiểm tra lô hàng NK đạt chất lượng hay không đạt chất lượng, vậy mà mới đây, một lô hàng đã quá 3 tháng vẫn chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành.


giá máy pha cafe capuchino|
Máy pha cafe giá đình|
sua may pha cafe ha noi|
may pha cafe tu dong gia bao nhieu|
gia may xay cafe|
may xay cafe hat|

Những bất cập trong kiểm tra chuyên ngành gây chậm trễ trong thông quan hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Ngày 30/5/2017, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh XNK Đông Dương mở tờ khài số 10143072856/A11, NK 84 chiếc xe mô tô 2 bánh nguyên chiếc, dung tích xilanh 124 cm3, nhãn hiệu Jonway YY125-2A, xuất xứ Trung Quốc.

Công ty đã đăng ký kiểm tra chất lượng cho lô hàng với Cục Đăng kiểm Việt Nam và đã được cấp số đăng ký kiểm tra là 000452/17XM ngày 25/5/2017. Ngày 30/5/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ đã phê duyệt cho công ty được mang hàng về bảo quản tại kho, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, tờ khai chưa nộp thuế.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn 3 tháng, Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn chưa có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở DN, thậm chí đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam trả lời bằng văn bản về việc chậm ban hành kết luận kiểm tra cho lô hàng trên nhưng đến nay vẫn… “bặt vô âm tín”.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã phải có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến về lô hàng đã quá 3 tháng chưa có thông báo kết quả kiểm tra.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 3 Điều 35 Luật Hải quan quy định: “Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra”.

Tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác, cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc để cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa.

Trong trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý ro và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan Hải quan.”

Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra và tổ chức, cá nhân NK nộp đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan kiểm tra chất lượng cấp Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Thông báo không đạt chất lượng…”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nhanh chóng thông quan hàng hóa cho DN, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với lô hàng trên để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định.

Bài Viết Liên Quan