Kiến nghị chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

(HQ Online)-Mới đây, Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương về việc chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu từ trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan.


may pha cafe tu dong|
máy xay hạt cafe|
máy xay cafe mini|
máy ép cafe|
máy pha cà phê|
máy xay hạt|

Tổng cục Hải quan đề xuất chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu sang sau thông quan. Ảnh: minh họa

Bộ Tài chính cho biết, tại công văn số 9008/VPCP-KTTH ngày 24/8/2017 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Tài chính: “Thống nhất với Bộ Công Thương để chỉ đạo cơ quan Hải quan cho phép DN được nộp kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lương sau thông quan đối với việc NK hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng như đề nghị của Bộ Công Thương”.

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tháng 9/2017, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất phương án, cách thức thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu từ trước khi thông quan sang sau khi thông quan đối với hàng hóa NK phải kiểm tra hiệu suất năng lượng, tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Công Thương.

Trong khi đó, tại hội nghị đối thoại và chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan do Bộ Tài chính tổ chức, tháng 11/2017, một số DN tiếp tục nêu khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành, trong đó có kiểm tra hiệu suất năng lượng, đồng thời kiến nghị các bộ quản lý chuyên ngành triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, chuyển kiểm tra chuyên ngành trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

Trước chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cũng như vướng mắc của DN, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất, đối với hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu cơ quan Hải quan không yêu cầu DN phải nộp chứng từ liên quan đến kiểm tra, giám định về hiện suất năng lượng, kể cả bản đăng ký kiểm tra hiệu suất năng lượng có xác nhận của cơ quan chức năng do Bộ Công Thương chỉ định.

Ngoài ra, kiên quan đến Danh mục hàng hóa  phải kiểm tra hiệu suất năng luợng tổi thiểu theo quy định của Chính phủ tại Quyết định 78/2013/QĐ-TTg và Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương chi tiết rõ tên hàng hóa kèm theo mã số HS cụ thể phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản tháo gỡ vướng mắc cho DN liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực bộ này quản lý. Chẳng hạn, Thông tư 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT, theo đó chuyển thời điểm dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng sang sau thông quan; Thông tư 14/2017/TT-BCT bãi bỏ quy định cấp Giấy phép NK tự động đối với mặt hàng thép; Thông tư 18/2017/TT-BCT đã bãi bỏ việc kiểm tra chất lượng đối với hơn 100 mặt hàng thép NK.

Bài Viết Liên Quan