Kế hoạch thúc đẩy Cơ chế một cửa, kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương

(HQ Online)- Sớm hoàn thành kết các thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW); giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (KTCN); đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi thương mại là những mục tiêu được Bộ Công Thương đặt ra nhằm hiện thực hóa các chủ trương, mục tiêu của của Chính phủ.

Tủ lạnh nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng (lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương). Ảnh: T.Bình.

Năm 2020 hoàn thành kết nối NSW

Theo Bộ Công Thương, từ nay đến năm 2020, toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNK (thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ) sẽ kết nối NSW.

Đến năm 2020, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNK hàng hóa của Bộ Công Thương thông qua NSW.

Đồng thời, đảm bảo các chứng từ (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các văn bản điện tử tương đương) cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Đại diện Bộ Công Thương cho hay, để thực hiện các mục tiêu trên, đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Xây dựng lộ trình cụ thể trong kế hoạch triển khai của Bộ Công Thương sau khi kế hoạch hành đồng của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đưa các thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của bộ; đưa các thủ tục hành chính liên quan đến XNK trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến kết nối với NSW; phối hợp với Bộ Tài chính đưa một số thủ tục hành chính đã kết nối với NSW sang kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN.

Mặt khác, Bộ cũng chủ động đàm phán với một số nước, vùng lãnh thổ để triển khai các cam kết quốc tế liên quan đến thủ tục hành chính về XNK theo hình thức điện tử, trực tuyến.

Giải pháp khác là rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ cho các dịch vụ công trực tuyến được triển khai thuận lợi; nghiên cứu biện pháp khuyến khích DN nhanh chóng áp dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo về NSW, Cơ chế một cửa ASEAN.

Xử lý sự chồng chéo về quản lý

Đối với nhiệm vụ cải cách công tác KTCN, Bộ Công Thương đặt mục tiêu bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục KTCN của Bộ Công Thương.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động KTCN nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với hàng hoá XNK.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại nói chung và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu nói riêng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí cho DN và ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo hợp lý và phù hợp với cam kết quốc tế bảo vệ các ngành sản xuất công nghiệp trong nước.

Theo đại diện Bộ Công Thương, thời gian tới, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định danh mục mã HS hàng hóa phải KTCN của Bộ Công Thương và kế hoạch rà soát hàng năm phù hợp với danh mục mã HS hàng hóa XNK của Bộ Tài chính.

Ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động KTCN của Bộ Công Thương trong giai đoạn đến năm 2020.

Bộ sẽ phê duyệt đề án rà soát, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó ưu tiên đáp ứng tiến độ cải cách thủ tục KTCN trong giai đoạn đến năm 2020.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án, giải pháp xử lý đối với các nhóm hàng hóa có sự trùng lặp về thủ tục KTCN giữa quy định của Chính phủ giao Bộ Công Thương quản lý về kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về kiểm tra các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động.

Ngoài ra, Bộ Công Thương ban hành thông tư công bố mã HS cho các sản phẩm, hàng hóa có thủ tục KTCN về an toàn thực phẩm; nhóm sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật; phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến công tác KTCN…

Không phát sinh mới thủ tục gây cản trở cho DN

Về nội dung tạo thuận lợi thương mại, Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chính phủ điện tử nhằm tạo thuận lợi cho DN; đảm bảo không duy trì hoặc phát sinh mới các thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động kinh doanh, thương mại của DN một cách bất hợp lý; duy trì xếp hạng về cải cách hành chính trong nhóm các bộ ngành từ thứ 5 trở lên.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại; thường xuyên rà soát, đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho DN.

Đảm bảo mọi văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính và danh mục hàng hóa khi ban hành đều kèm theo mã HS; đảm bảo mọi văn bản pháp luật trước khi ban hành phải có đánh giá tác động đối với cộng đồng DN…

Bài Viết Liên Quan