Hướng dẫn sử dụng Tờ khai hải quan cho người xuất nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

3050_van_don

Sân bay Vân Đồn

Trước mắt để tạo thuận lợi cho công tác quản lý hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng cục Hải quan nhất trí để Cục Hải quan Quảng Ninh được sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 120/2015/TT-BTC tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn theo kế hoạch dự kiến khai thác các chuyến bay quốc tế tại cảng.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đã có đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì “Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh (sau đây gọi tắt là Tờ khai hải quan) được áp dụng tại các cửa khẩu theo Danh sách quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; và theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này…”.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 120 chỉ có 27 cửa khẩu được áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh trong đó chưa có Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Theo đó, trong thời gian chờ báo cáo Bộ Tài chính bổ sung cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Cục Hải quan Quảng Ninh được sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 120/2015/TT-BTC.

Bài Viết Liên Quan