Hướng dẫn hồ sơ hàng NK không thu thuế được tái xuất sang nước thứ 3

(HQ Online)- Theo Cục Hải quan Bình Phước, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ không thu thuế đối với hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3 tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc.
DN làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Phước. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, tại Cục Hải quan Bình Phước phát sinh trường hợp hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3, đối với mặt hàng gỗ chỉ phát sinh thuế GTGT còn mặt hàng than củi phát sinh thuế NK và thuế GTGT; hàng hóa NK được tổ chức tín dụng bảo lãnh tiền thuế.

DN làm thủ tục hàng hóa NK và tái xuất hàng hóa sang nước thứ 3 cùng một Chi cục; hàng hóa chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan từ khi NK đến khi hoàn thành thủ tục XK và đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động Hải quan.

Cục Hải quan Bình Phước cho biết, đối với trường hợp hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3 nêu trên thì đơn vị xử lý hồ sơ không thu thuế đối với các trường hợp hoàn thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp thuế theo quy định tại quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì phạm vi điều chỉnh chỉ áp dụng đối với thuế XK, NK, không điều chỉnh đối với thuế GTGT.

Trong khi đó, thuế GTGT được điều chỉnh bởi Luật Thuế GTGT ngày 3/6/2008 và theo quy định tại Luật này thì trường hợp hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3 không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại công văn 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ: Hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3 không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa và thủ tục xử lý tiền thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa theo quy định.

Nhằm tạo thuận lợi cho DN, Cục Hải quan Bình Phước đề nghị hồ sơ không thu thuế đối với hàng hóa NK nhưng tái xuất sang nước thứ 3 (có thuế GTGT) được thực hiện như hồ sơ xác định là nộp nhầm, nộp thừa theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

Bài Viết Liên Quan