Doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2021

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10 năm 2021,cả nước có 14 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 37,14 triệu chiếc, tăng gấp 2 lần so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 9 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong 10 tháng từ đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 359,34 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Bảng: Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại từ tháng 7 -10/2021

Tháng

T7

T8

T9

T10

Triệu chiếc

12,53

15,64

16,63

37,14

Tăng/giảm so với tháng trước (%)

-37,5

+24,8

+6,6%

+123,3%

Xem file: Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 10 năm 2021.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong tháng 11 năm 2021 dự kiến được thông báo vào ngày 17/12/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ:www.customs.gov.vn).

Thông tin về khẩu trang y tế xuất khẩu hàng tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến nay được đăng tải tại Chuyên mục Thống kê Hải quan thuộc Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Bài Viết Liên Quan