Công ty BASF Việt Nam

BASF là tập đoàn chuyên về hóa chất của Đức và cũng là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Tập đoàn BASF bao gồm các công ty con và liên doanh tại hơn 80 quốc gia, vận hành 6 khu liên hợp sản xuất cùng 390 nhà máy khác tại châu Âu, Á, Úc, Mỹ và châu Phi. Khách hàng của BASF ở hơn 200 quốc gia, được công ty cung ứng rất nhiều sản phẩm cho đủ mọi ngành nghề.

Website: http://www.basf.com

Bài Viết Liên Quan