Thủ tục hải quan

  • no_thumb

    Thủ tục hải quan

    Công ty ĐẠI AN cung cấp dịch vụ hải quan hoàn chỉnh như: khai báo hải quan, các dịch vụ phụ trợ, tư vấn, áp mã HS...cho hàng không, hàng biển, nguyên container và hàng lẻ theo từng loại hình xuất nhập khẩu: kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, xuất … Đọc Thêm