Bộ TN-MT sẵn sàng kết nối 4 thủ tục về phế liệu vào Cơ chế một cửa

(HQ Online)- Trong 6 thủ tục, có 2 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 4 thủ tục thuộc thẩm quyền của các địa phương.
Phế liệu NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Thông tin trên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đến Tổng cục Hải quan (tại Công văn 648/CNTT-HTTT ngày 25/9 đến Tổng cục Hải quan ngày 27/9/2018)- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị được giao chủ trì thực hiện 6 thủ tục nêu trên là Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường, đã hoàn thành quy trình, tài liệu và xây dựng hệ thống để sẵn sàng kết nối.

2 thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết gồm: Cho phép nhập khẩu phê liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài để học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gồm: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp hết hạn.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

Thủ tục Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Trước đó, theo Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo 1899, năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký kết nối 12 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Nhưng đến giữa tháng 9, cơ quan chủ trì của bộ mới làm việc với Cơ quan Thường trực để thực hiện công tác triển khai 7 thủ tục.

Còn 5 thủ tục, trong đó có 4 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu chưa được cơ quan chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Cơ quan Thường trực để xây dựng quy trình, tài liệu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và các nội dung liên quan để triển khai.

Trước sự chậm trễ nêu trên, ngày 18/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Phó trưởng Ban chỉ đạo Ủy ban chỉ đạo 1899 có công văn gửi trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Bộ trưởng quan tâm, chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động, tích cực cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và Cơ quan Thường trực thực hiện các công việc liên quan khẩn trương kết nối 12 thủ tục theo kế hoạch.

Bài Viết Liên Quan