Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022

Dưới đây là Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 do chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Gai – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tích hợp và cập nhật thêm:

1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 65/2017 / TT-BTC.

2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tổng cộng 25 biểu thuế, gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thường, Biểu thuế nhập khẩu Ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 16 Biểu thuế nhập khẩu Ưu đãi đặc biệt, 03 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương.

3. Các nhà quản lý hàng hóa chính sách xuất nhập khẩu theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 82 loại chính sách áp dụng đối với 8.289 / 10.813 mā HS.

4. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Link download: BIEU THUE XNK 2022 ( MEDIA FIRE ) hoặc BIEU THUE XNK 2022 ( GOOGLE DRIVE )

Bài Viết Liên Quan